Kurssin 7 keskeiset sisällöt ovat polynomifunktion derivaatta, funktion merkin ja kulun tutkiminen sekä pienimmän ja suurimman arvon määrittäminen.