Henkilöstöjohtamisen vastuullisuuteen ja eettisyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Teos on keskusteleva kokonaisuus johtajuuden ja itseohjautuvuuden teemoista. Kirjassa tuodaan esille positiivista näkemystä, kriittisiä huomioita, mielipiteitä, tutkimustuloksia sekä argumentteja puolesta ja vastaan kehittävällä ja dialogisella tavalla.