Teos kokoaa uusimman tiedon selkokielestä ja kielellisestä saavutettavuudesta. Kirjassa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin konkreettisin ohjein ja ilmiöitä monipuolisesti valottavin esimerkein. Teoksessa käydään läpi myös visuaalisia keinoja, joilla selkojulkaisun luettavuutta voidaan parantaa. Kieltä tarkastellaan laajasta näkökulmasta: millainen kieli suomen kieli on ja miksi selkokieltä tarvitaan. Mukana on myös käytännöllistä tietoa selkokielen edistämisestä Suomessa.