Millä keinoin aktivoida oppijat oppimaan? Kirja sisältää käytännönläheisiä ja hyödyllisiä ideoita oppimistehtävien ja oppimisprosessien laatimiseen sekä oppimisen aktivoimiseen. Kirjan ideoiden ja ohjeiden opastamana opettaja voi luoda oppimiselle mahdollisuuksia ja tehdä oppimisesta mukaansatempaavaa. Kirjan keskiössä ovat oppimistehtävät. Oppimistehtävä on opettajan merkittävä pedagoginen keino ja menetelmä vaikuttaa oppijan työskentelyyn ja oppimiseen kaikissa oppi-misympäristöissä luokkahuoneista verkko-oppimisympäristöihin. Kirjassa johdatellaan tekstin ja kaaviokuvien avulla erilaisten oppimisprosessien suunnitteluun. Kirja sopii peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen opettajille, opettajankouluttajille ja koulutuksen suunnittelijoille.