Jan Sky on australialaisen psykoterapeutti, muutosvalmentaja ja organisaatiokonsultti. Jan Skyn mukaan ihmisen mieli muodostuu useista erilaisista mielen puolista eli minätiloista. Esimerkkinä tästä on ihmisen kyky kokea sisäisiä ristiriitoja ja käydä sisäistä dialogia itsensä kanssa. Ihmisten välisten ongelmatilanteiden takana voi olla toisiinsa sopimattomien minätilojen kohtaaminen. Jan Skyn kehittämä HTT® -menetelmä eli Hallitsevan Tilan Tunnistaminen (englanniksi ESI®, Executive State Identification) auttaa tunnistamaan erilaisia minätiloja ja työskentelemään niiden kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Menetelmän avulla on mahdollista vahvistaa itsetuntemusta ja parantaa suorituskykyä. Kirja sisältää runsaasti tapausesimerkkejä, jotka osoittavat minätilojen tunnistamisen tehokkuuden.