Ainutlaatuinen kaksikielinen kuvateos joka parikuvien avulla kertoo Hangon muutoksesta n. 120 vuoden aikana. Ett unikt tvåspråkigt bildverk som med hjälp av parbilder berättar om den förändring som skett i Hangö under ca 120 år.